BOKNING

Bokning görs hos:

Scoutkansliet  tel. 08 652 05 10 vardagar mellan kl.09.00-16.00.
Det går även att boka stugan via stugfogden tel. 073 659 90 24.

Nyckeln hämtas vid ankomst och lämnas vid avresa på Skatboet i samråd med Stugfogde.

BOKNINGSVILKOR

* Skatboet får hyras av barn och ungdomsgrupper,  främst med frilufts- eller natur intresse.

* Klotter och annan åverkan medför ersättningsskyldighet. Ingen åverkan får ske i naturen.

* Stugan har alkoholförbud.

* Gruppen städar själv. Vid bristfällig städning samt vid nedskräpning i natur eller rent sabotage, debiteras ansvarig ledare 500:- / påbörjad tim.
Avsyningsformuläret ska återlämnas med nyckeln.
Betalning sker via faktura.