BOKNING

Bokning görs på Scoutkansliets hemsida eller på telefon 08 652 05 10.

Det går även att boka stugan via stugfogden på telefon 073 659 90 24.

Nyckeln hämtas vid ankomst och lämnas vid avresa på Skatboet i samråd med Stugfogde.

BOKNINGSVILKOR

* Skatboet får hyras av barn och ungdomsgrupper,  främst med frilufts- eller natur intresse.

* Klotter och annan åverkan medför ersättningsskyldighet. Ingen åverkan får ske i naturen.

* Stugan har alkoholförbud.

* Gruppen städar själv. Vid bristfällig städning samt vid nedskräpning i natur debiteras ansvarig ledare 500:- / påbörjad tim.
Betalning sker via faktura.