Skatboet, som byggdes 1911, ligger högt och vackert på Korpholmen vid Grisslingefjärden.

Fastigheten är ett fyra hektar stort enskilt naturområde.

Stockholms Scoutkårs grundare, kanslirådet Carl Edelstam, lät bygga Skatboet för att ge storstadspojkar – numera även flickor – tillfälle till friluftsliv och utbildning om naturen.

Vid sin död 1947 testamenterade Carl Edelstam anläggningen till Skatbostiftelsen, som nu förvaltar den.

Efter en brand 1960 återuppbyggdes Skatboet i utvidgat skick och är nu en trevlig friluftsgård, utrustad för 34 personer.